HMS SERVICE Rogaland

Firmaet har personell med lang erfaring innenfor Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS).
I de senere årene har vi spesialisert oss innenfor risikoanalyser/vurderinger etter ROS metoden og NSOs grovanalyse.
Firmaet påtar seg også opplæring og rådgivning/veiledning i risikoanalyser etter ovenfor nevnte metode.

Firmaet har i nært samarbeid med anerkjente programvareutviklere, utviklet programvareserien RiskAssess.

Bilde

Vi har spesialisert oss innenfor risikoanalyser og da spesielt ved bruk av dataverktøyet RiskAssess Express.

Vi gjennomfører risikoanalyser og risikoanalyse kurs.

Da firmaet p.t. ikke har egne undervisningslokaler, gjøres dette oftest hos kunden. Dette sparer også kunden for tid og penger og dermed en nærhet til arbeidsplass og personellet.

Vi benytter dataverktøyet RiskAssess Express i undervisningen. Dette er en moderne metode hvor vi gir undervisning uten bruk av papirskjema.

HMS SERVICE Rogaland
Valter Rørheim
Daglig leder/HMS Rådgiver

 


Startside  | Last ned testversjon  | Om risikoanalyse  | Linker  | Om oss  | Kontakt oss 
HMS-SERVICE Rogaland, Grotnesarmen 12, 4052 RØYNEBERG, tlf.: 51 65 58 79, e-post